fbpx

OBYWATELSTWO POLSKIE

pomoc prawna w uzyskaniu obywatelstwa polskiego

Uzyskać obywatelstwo polskie – to jedno z największych życzeń każdego polskiego emigranta. Jednak nie każdy cudzoziemiec wie, że do uzyskania polskiego obywatelstwa nie jest konieczne posiadanie polskiego pochodzenia. Dlatego każdy, kto zna swoje prawa, obowiązki i możliwości na terytorium Polski, może uzyskać obywatelstwo polskie.

“Legal Immigration Poland” oferuje profesjonalną pomoc prawną w uzyskaniu obywatelstwa polskiego na 2 możliwe sposoby: obywatelstwo polskie przez Prezydenta oraz obywatelstwo polskie przez Wojewodę.

Sytuację każdego klienta rozpatrujemy indywidualnie, pomagamy wybrać najbardziej optymalną metodę i uzasadnienie uzyskania obywatelstwa polskiego, oceniamy ryzyko i szanse! A doświadczenie i wiedza naszego adwokata imigracyjnego pozwala nam pomagać obcokrajowcom w różnych niestandardowych i trudnych sytuacjach!

Co otrzymują nasi klienci zamawiając usługę "Obywatelstwo polskie"?

Konsultacja prawna

Przede wszystkim prowadzimy konsultację prawną w celu przeanalizowania Twojej indywidualnej sytuacji, na podstawie której ustalamy optymalne uzasadnienie, listę wszystkich wymaganych dokumentów, a także Twoje ryzyko i szanse na uzyskanie obywatelstwa polskiego.

Przygotowanie całego pakietu dokumentów

Każdy klient otrzymuje prawnie poprawnie przygotowany pakiet dokumentów wymaganych do uzyskania obywatelstwa polskiego, który jest podstawą do pozytywnej decyzji w jak najkrótszym czasie.

Oficjalne przedstawicielstwo

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem interesów naszych Klientów do momentu podjęcia decyzji w sprawie o nadaniu obywatelstwa polskiego. Prowadzimy cały proces komunikacji z polskimi władzami państwowymi.

Adwokat imigracyjny

Profesjonalna pomoc prawna naszego doświadczonego adwokata imigracyjnego na każdym etapie Twojej sprawy o nadanie obywatelstwa polskiego.

Rezerwacja terminu złożenia dokumentów

Rezerwujemy termin na złożenie prawnie poprawnie przygotowanego pakietu dokumentów do otrzymania obywatelstwa Polski.

Pomoc osobista podczas składania dokumentów

Oferujemy osobiste wsparcie podczas składania pakietu dokumentów w Urzędzie.

Obywatelstwo polskie - Legal Immigration

Kto może w uzyskać obywatelstwo polskie?

Obywatelstwo polskie może uzyskać każdy cudzoziemiec przebywający w Polsce legalnie na podstawie zezwolenia na pobyt. Istnieją 2 sposoby uzyskania obywatelstwa polskiego dla cudzoziemców:

 1. Decyzja Prezydenta RP w sprawie nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego
 2. Uznanie za obywatela polskiego na podstawie decyzji właściwego wojewody, jeżeli cudzoziemiec spełnia określone warunki

“Legal Immigration” oferuje profesjonalną pomoc prawną w uzyskaniu obywatelstwa polskiego na 2 możliwe sposoby: obywatelstwo polskie przez Prezydenta oraz obywatelstwo polskie przez Wojewodę. Każdego klienta rozpatrujemy indywidualnie i wybieramy najlepszą dla Ciebie metodę legalizacji!

nadanie obywatelstwa polskiego przez prezydenta RP

Kto może uzyskać obywatelstwo polskie za pośrednictwem Prezydenta RP?

Każdy cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie za pośrednictwem Prezydenta.

Decyzja wydawana jest na podstawie wniosku cudzoziemca o nadanie obywatelstwa polskiego.

Decyzja Prezydenta RP w sprawie nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego nie wymaga uzasadnienia ani spełnienia określonych warunków i nie podlega odwołaniu.

Dlatego ten sposób daje prawo i możliwość uzyskania obywatelstwa polskiego każdemu cudzoziemcowi.

nadanie obywatelstwa polskiego przez wojewodę

Kto może uzyskać obywatelstwo polskie za pośrednictwem Wojewody?

Następujący cudzoziemcy mogą uzyskać obywatelstwo polskie za pośrednictwem wojewody:

Cudzoziemiec, który nieprzerwanie przebywał w Polsce legalnie od co najmniej 3 lat

na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

— Posiada stabilne i stałe źródło dochodu w Polsce

— Ma prawo zajmować mieszkanie

Cudzoziemiec, który przebywał nieprzerwanie i legalnie w Polsce od co najmniej 2 lat

na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

— Jest oficjalnie żonaty z obywatelem polskim

     LUB

— Bezpaństwowiec

Cudzoziemiec, który przebywa legalnie w Polsce nieprzerwanie od co najmniej 2 lat

na podstawie statusu uchodźc

Małoletni cudzoziemiec przebywający w Polsce legalnie

na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

— Jeden z jego rodziców jest obywatelem Polski, a drugi rodzic nieposiadający obywatelstwa polskiego wyraża na to zgodę

      LUB

— Jednemu z rodziców przywrócono obywatelstwo polskie, a drugi rodzic nieposiadający obywatelstwa polskiego (jeśli go nie posiada) zgadza się na to

Cudzoziemiec, który przebywa legalnie w Polsce nieprzerwanie od co najmniej 10 lat

na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt może przebywać do 9 lat (i obecnie spełnia określone warunki)

— Posiada zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

— Posiada stabilne i stałe źródło dochodu w Polsce

— Ma prawo zajmować mieszkanie

Cudzoziemiec, który przebywał legalnie w Polsce nieprzerwanie od co najmniej 1 roku

na podstawie zezwolenia na pobyt stały ze względu na udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka

Jesteśmy zawsze gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i doradzić!

  Inne sposoby uzyskania od nas pomocy!

  Zadzwoń, wyślij e-mail, wyślij nam list – cokolwiek Ci odpowiada. Będziemy tutaj!

  + 48 537 737 007 (polski)

  + 48 571 921 547 (rosyjski, angielski)

  contact@legal-immigration.pl

  00-687 Warszawa

  ul. Wspólna 70, piętro 2