fbpx

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego ue

KARTA REZYDENTA UE W POLSCE

Karta rezydenta UE w Polsce to najpopularniejszy sposób legalizacji pobytu długoterminowego wśród cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce na stałe od ponad 5 lat i nie mają polskiego pochodzenia.

„Legal Immigration Poland” oferuje profesjonalną pomoc prawną w przygotowaniu i złożeniu dokumentów potrzebnych do uzyskania karty rezydenta długoterminowego UE w Polsce w jak najkrótszym czasie.

Co otrzymują nasi klienci zamawiając usługę „Karta rezydenta UE w Polsce”?

Konsultacja prawna

Przede wszystkim dla każdego klienta przeprowadzamy konsultację prawną, aby poznać Twoją indywidualną sytuację, na podstawie której określamy Twoje możliwości uzyskania karty rezydenta UE w Polsce oraz listę wymaganych dokumentów.

Przygotowanie całego pakietu dokumentów

Prawnie poprawnie przygotowujemy i przekazujemy Ci cały niezbędny pakiet dokumentów do uzyskania karty pobytu czasowego, co jest podstawą do uzyskania pozytywnej decyzji w jak najkrótszym czasie.

Oficjalne przedstawicielstwo

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem interesów naszych Klientów do momentu podjęcia decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Nasza kancelaria prowadzi cały proces komunikacji z polskimi władzami państwowymi.

Adwokat imigracyjny

Profesjonalna pomoc prawna renomowanego polskiego prawnika imigracyjnego na wszystkich etapach Twojej sprawy o otrzymaniu karta rezydenta UE w Polsce.

Rezerwacja terminu złożenia dokumentów

Oficjalnie rezerwujemy termin na złożenie przygotowanego pakietu dokumentów do otrzymania karty rezydenta UE.

Pomoc osobista podczas składania dokumentów

Oferujemy osobiste wsparcie podczas składania pakietu dokumentów w Urzędzie.

Karta rezydenta UE w Polsce - Legal Immigration Poland

Co daje karta rezydenta UE w Polsce?

Zezwolenie na pobyt długoterminowy w Unii Europejskiej – to dokument wydawany cudzoziemcowi w celu legalizacji jego stałego pobytu w Polsce na czas nieokreślony.

W przypadku pozytywnej decyzji władz państwowych cudzoziemcowi wydawany jest oficjalny dokument – karta rezydenta UE. Sama karta jest ważna przez 5 lat.

KARTA REZYDENTA UE W POLSCE

Kto może otrzymać kartę rezydenta Unii Europejskiej?

Kartę długoterminowanego rezydenta UE może otrzymać cudzoziemiec, który przebywa w Polsce legalnie i nieprzerwanie co najmniej 5 lat.

A ponadto posiada stabilne i regularne źródło dochodu, ubezpieczenie zdrowotne oraz sprawdzoną znajomość języka polskiego.

Pobyt ciągły/nieprzerwany – pobyt cudzoziemca w Polsce z przerwami nie dłuższymi niż 6 miesięcy, przy czym łączny czas trwania wszystkich przerw nie przekraczał 10 miesięcy. (z pewnymi wyjątkami)

"Legal Immigration Poland" rozpatruje sytuację każdego klienta indywidualnie!

A nasz adwokat imigracyjny radzi sobie nawet z najtrudniejszymi sytuacjami obcokrajowców w Polsce

Jesteśmy zawsze gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i doradzić!

  Inne sposoby uzyskania od nas pomocy!

  Zadzwoń, wyślij e-mail, wyślij nam list – cokolwiek Ci odpowiada. Będziemy tutaj!

  + 48 537 737 007 (polski)

  + 48 571 921 547 (rosyjski, angielski)

  contact@legal-immigration.pl

  00-687 Warszawa

  ul. Wspólna 70, piętro 2