fbpx

KARTA POBYTU CZASOWEGO

zezwolenie na pobyt czasowy w polsce

Karta pobytu czasowego (zezwolenie na pobyt czasowy) jest pierwszym i najczęstszym rodzajem legalizacji pobytu w Polsce wśród cudzoziemców już przebywających w Polsce na podstawie wizy Schengen lub krajowej albo na podstawie ruchu bezwizowego.

Kancelaria prawna w Warszawie „Legal Immigration” oferuje profesjonalną pomoc w przygotowaniu i złożeniu dokumentów potrzebnych do uzyskania polskiego zezwolenia na pobyt czasowy – kartę pobytu czasowego w jak najkrótszym czasie.

Jesteśmy gotowi rozważyć Twoją indywidualną sytuację i różne uzasadnienia dla uzyskania karty pobytu czasowego. Dzięki naszemu doświadczonemu prawnikowi imigracyjnemu radzimy sobie nawet w najtrudniejszych i nietypowych sytuacjach obcokrajowców w Polsce!

Co otrzymują nasi klienci zamawiając usługę „Karta pobytu czasowego”?

Konsultacja prawna

Prowadzimy dla Ciebie indywidualną konsultację prawną i na podstawie Twojej indywidualnej sytuacji określamy główne uzasadnienie karty pobytu oraz listę wymaganych dokumentów.

Przygotowanie całego pakietu dokumentów

Prawnie poprawnie przygotowujemy i przekazujemy Ci cały niezbędny pakiet dokumentów do uzyskania karty pobytu czasowego, co jest podstawą do uzyskania pozytywnej decyzji w jak najkrótszym czasie.

Oficjalne przedstawicielstwo

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem interesów naszych Klientów do momentu podjęcia decyzji w sprawie karty pobytu. Prowadzimy cały proces komunikacji z polskimi władzami państwowymi.

Adwokat imigracyjny

Profesjonalna pomoc prawna renomowanego polskiego prawnika imigracyjnego na wszystkich etapach Twojej sprawy.

Rezerwacja terminu złożenia dokumentów

Rezerwujemy termin na złożenie przygotowanego pakietu dokumentów do otrzymania karty pobytu czasowego.

Pomoc osobista podczas składania dokumentów

Naszym klientom oferujemy osobiste wsparcie podczas składania pakietu dokumentów w Urzędzie.

Karta pobytu czasowego - Legal Immigration Poland

Co daje karta pobytu czasowego w Polsce?

Zezwolenie na pobyt czasowy – to dokument wydawany cudzoziemcowi w celu zalegalizowania pobytu w Polsce na okres dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku pozytywnej decyzji organów państwowych, cudzoziemcowi wydawany jest dokument urzędowy – karta pobytu czasowego pobytu. Maksymalny okres ważności dokumentu to 3 lata. Jednak okres ten zależy od podstaw wydania zezwolenia.

Karta pobytu czasowego pozwala cudzoziemcowi przebywać nie tylko w Polsce przez 360 dni w roku, ale także na terytorium innych krajów Unii Europejskiej (strefa Schengen) do 90 dni w ciągu każdych 180 dni.

Karta pobytu czasowego w celu pracy:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

W przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce w celu wykonywania pracy u określonego pracodawcy i posiada umowę o pracę.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy z uwzględnieniem pracy sezonowej

W przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce w celu wykonywania pracy sezonowej i chce na tej podstawie przedłużyć swój legalny pobyt.

Praca sezonowa to wykonywanie pracy w ramach określonej działalności (np. rolnictwo, przedsiębiorstwa przemysłowe, turystyka, prace remontowe) przez określony czas – nie więcej niż 9 miesięcy (karta wydawana jest na 6-9 miesięcy).

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich kwalifikacji („Niebieska karta UE”)

W przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji pracownika u określonego pracodawcy.

Praca wymagająca wysokich kwalifikacji to praca, która wymaga od cudzoziemca ukończenia studiów wyższych lub posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na poziomie odpowiadającym poziomowi kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów i niezbędnych do wykonywania tej pracy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia w ramach przedsiębiorstwa

W przypadku, gdy cudzoziemiec został czasowo wysłany przez zagranicznego / pierwotnego pracodawcę na terytorium Polski w celu wykonywania pracy lub stażu (dotyczy cudzoziemców wysyłanych z krajów spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności krótkoterminowej i długoterminowej w ramach relokacji wewnętrznej
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca wysłanego przez zagranicznego pracodawcę na terytorium RP

W przypadku, gdy cudzoziemiec został wysłany przez zagranicznego pracodawcę na terytorium RP w celu wykonywania pracy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla stażysty

W przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce w celu odbycia stażu na kierunku ukończonych lub kontynuowanych studiów na uczelni, nieprzekraczającego 6 miesięcy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla wolontariusza

W przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce w celu udziału w europejskim programie wolontariatu.

Karta pobytu czasowego w celach dydaktycznych i naukowych:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu podjęcia studiów na uniwersytecie

W przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce w celu podjęcia nauki w publicznej lub niepublicznej placówce oświatowej.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych

W przypadku, gdy cudzoziemiec jest naukowcem i przebywa w Polsce w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności krótko- i długoterminowej naukowca

Przydatne i ciekawe informacje o życiu studentów zagranicznych w Polsce można znaleźć na naszym blogu w dziale “Studenci w Polsce” >>

Karta pobytu czasowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

W przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub cudzoziemiec jest członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej itp.

Cudzoziemiec prowadzący działalność gospodarczą w Polsce musi generować określony dochód lub tworzyć miejsca pracy lub posiadać odpowiednie zasoby lub prowadzić działania, które pozwolą mu spełnić te warunki w przyszłości.

Karta pobytu czasowego w przypadku łączenia rodzin:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli polskich

W przypadku, gdy cudzoziemiec przebywający w Polsce jest małżonkiem obywatela polskiego lub jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców

Karta pobytu czasowego do innych celów:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy, z uwzględnieniem innych okoliczności
 • Zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi

Jesteśmy gotowi rozważyć Twoją indywidualną sytuację i różne uzasadnienia dla uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.

Ponieważ dzięki naszemu doświadczonemu prawnikowi imigracyjnemu radzimy sobie nawet w najtrudniejszych i niestandardowych sytuacjach naszych klientów!

Jesteśmy zawsze gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i doradzić!

  Inne sposoby uzyskania od nas pomocy!

  Zadzwoń, wyślij e-mail, wyślij nam list – cokolwiek Ci odpowiada. Będziemy tutaj!

  + 48 537 737 007 (polski)

  + 48 571 921 547 (rosyjski, angielski)

  contact@legal-immigration.pl

  00-687 Warszawa

  ul. Wspólna 70, piętro 2