fbpx

KARTA STAŁEGO POBYTU

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY W POLSCE

Zezwolenie na pobyt stały to doskonałe rozwiązanie dla legalizacji pobytu cudzoziemców pragnących zamieszkać w Polsce na stałe na równi z obywatelami polskimi (z wyjątkiem udziału w wyborach Polski).

Kancelaria prawna “Legal Immigration Poland” oferuje profesjonalną pomoc w przygotowaniu i złożeniu dokumentów do uzyskania zezwolenia na pobyt stały w Polsce – karta stałego pobytu w jak najkrótszym czasie.

Jesteśmy gotowi pomóc Ci w uzyskaniu tej karty na 2 sposoby: „Karta stałego pobytu na podstawie polskiego pochodzenia” i „Karta stałego pobytu bez polskiego pochodzenia”.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszego adwokata imigracyjnego radzimy sobie nawet w najtrudniejszych i niestandardowymi sytuacjach cudzoziemców w Polsce! Ponadto w „Legal Immigration” indywidualnie rozpatrujemy sytuację każdego klienta i pomagamy wybrać najlepsze uzasadnienie dla uzyskania karty stałego pobytu w Polsce, co również określa nasz sukces w zakresie legalizacji pobytu obcokrajowców.

Co otrzymują nasi klienci zamawiając usługę „Karta stałego pobytu”?

Konsultacja prawna

Najpierw, prowadzimy dla Ciebie indywidualną konsultację prawną, a potem na podstawie Twojej indywidualnej sytuacji wybieramy główne uzasadnienie karty stałego pobytu oraz listę wymaganych dokumentów.

Przygotowanie całego pakietu dokumentów

Profesjonalnie przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania karty stałego pobytu, co jest podstawą do uzyskania pozytywnej decyzji w jak najkrótszym czasie.

Oficjalne przedstawicielstwo

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem Twoich interesów do momentu otrzymania karty stałego pobytu. Prowadzimy cały proces komunikacji z polskimi władzami państwowymi.

Adwokat imigracyjny

Profesjonalna pomoc prawna polskiego prawnika imigracyjnego przez cały okres Twojej sprawy w zakresie uzyskania karty stałego pobytu.

Rezerwacja terminu złożenia dokumentów

Rezerwujemy termin na złożenie przygotowanego pakietu dokumentów do otrzymania karty stałego pobytu.

Pomoc osobista podczas składania dokumentów

Oferujemy osobiste wsparcie klientów podczas składania przygotowanego pakietu dokumentów w Urzędzie.

Karta stałego pobytu w Polsce -Legal Immigration Poland

Co daje karta stałego pobytu w Polsce?

Zezwolenie na pobyt stały – to dokument wydawany cudzoziemcowi w celu legalizacji jego stałego pobytu w Polsce na czas nieokreślony. Zezwolenie na pobyt stały pozwala cudzoziemcowi mieszkać, uczyć się i pracować w Polsce na takich samych prawach jak obywatele polscy, z wyjątkiem udziału w wyborach.

W przypadku pozytywnej decyzji władz państwowych cudzoziemcowi wydawany jest oficjalny dokument – karta stałego pobytu. Sama karta jest ważna przez 10 lat. Po 10 latach cudzoziemiec ma obowiązek wymienić go na nowy.

Ta karta pozwala cudzoziemcowi przebywać nie tylko w Polsce przez 360 dni w roku, ale także na terytorium innych krajów Unii Europejskiej (strefa Schengen) do 90 dni w ciągu każdych 180 dni.

KARTA STAŁEGO POBYTU

Kto może uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce?

Oficjalnie potwierdzone polskie pochodzenie cudzoziemców nie jest głównym warunkiem uzyskania zezwolenia na stały pobyt w Polsce!

„Legal Immigration Poland” oferuje profesjonalną pomoc prawną w uzyskaniu stałego pobytu w Polsce na 2 sposoby: karta stałego pobytu z polskim pochodzeniem i bez pochodzenia.

Karta stałego pobytu na podztawie polskiego pochodzenia

Posiadacz karty Polaka

Cudzoziemiec pochodzenia polskiego

który może to udokumentować

Karta stałego pochodzenia bez pochodzenia:

Cudzoziemiec, który pozostawał w związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata

przebywał w Polsce na podstawie karty czasowego pobytu w celu zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim przez co najmniej 2 lata

Cudzoziemiec będący dzieckiem obywatela polskiego lub cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały

Cudzoziemiec posiadający oficjalny status uchodźcy w Polsce lub cudzoziemiec, który przebywał w Polsce ze względów humanitarnych

przebywający w Polsce nieprzerwanie od co najmniej 5 lat

Cudzoziemiec będący ofiarą handlu ludźmi

Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub udzielono mu azylu

który nieprzerwanie przebywał na terytorium Polski od co najmniej 10 lat

Pobyt ciągły – pobyt cudzoziemca w Polsce z przerwami nie dłuższymi niż 6 miesięcy, przy czym łączny czas trwania wszystkich przerw nie przekraczał 10 miesięcy. (z pewnymi wyjątkami)

Zespół “Legal Immigration Poland” jest gotowy rozpatrzyć Twoją indywidualną sytuację i różne uzasadnienia dla uzyskania zezwolenia na pobyt stały w Polsce.

Dzięki naszemu doświadczonemu prawnikowi imigracyjnemu radzimy sobie nawet w najtrudniejszych i niestandardowych sytuacjach naszych klientów!

Jesteśmy zawsze gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i doradzić!

  Inne sposoby uzyskania od nas pomocy!

  Zadzwoń, wyślij e-mail, wyślij nam list – cokolwiek Ci odpowiada. Będziemy tutaj!

  + 48 537 737 007 (polski)

  + 48 571 921 547 (rosyjski, angielski)

  contact@legal-immigration.pl

  00-687 Warszawa

  ul. Wspólna 70, piętro 2