fbpx

Legalizacja VS. Koronawirus

5
(1)

Pandemia wywołana przez koronawirusa wpłynęła nie tylko na zmiany w pracy organów państwowych, ale także na polskie ustawodawstwo dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

A to oznacza, że ​​w momencie wystąpienia sytuacji „groźby epidemii” i wprowadzenia w Polsce przepisu „o zagrożeniu epidemią” (od 14 marca 2020 r.) oraz 30 DNI PO ZAKOŃCZENIU, cudzoziemcy mają nowe prawa i możliwości.

JAKIE SĄ ZMIANY?

  • Cudzoziemcy mają prawo do legalnego POBYTU na terytorium Polski, jeżeli dokumenty potwierdzające ich legalny pobyt wygasną w tym okresie (np. Karta pobytu, wiza krajowa, wiza Schengen i ruch bezwizowy)
  • Wydłuża się terminy składania dokumentów do legalizacji pobytu (np. Karty pobytu)
  • Przedłużenie terminów ważności wydanych wcześniej ZEZWOLEŃ NA PRACĘ (m.in.zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia pracodawców o trudnej sytuacji cudzoziemców)
  • Cudzoziemcy nie muszą wydawać nowych dokumentów, aby przedłużyć swój legalny pobyt w Polsce. (wizy, karty pobytu itp.)

Ale! Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie dokumentów zezwalających na pobyt krótkoterminowy (wiza Schengen, ruch bezwizowy), to te zmiany w warunkach dotyczą tylko cudzoziemców, którzy JUŻ BYŁ W Polsce 14 marca 2020 roku. Zmiany nie dotyczą cudzoziemców, którzy później przekroczyli granicę!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.