fbpx

Pracodawcy i Pracownicy VS. COVID-19

5
(1)

Nie jest tajemnicą, że koronawirus na całym świecie wpłynął na pracę większości firm, od indywidualnych przedsiębiorców po międzynarodowe korporacje na całym świecie.

Zgodnie z polskim BHP (zbiór przepisów i regulacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy) pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznego i nieszkodliwego środowiska pracy. Jednak obecnie, w czasy pandemii, pracodawcy są zobowiązani do wprowadzenia zmian organizacyjnych, aby zapewnić swoim pracownikom prawdziwie bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

CO POWINIEN ZROBIĆ PRACODAWCA?

  • Zlecić pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (biuro) przez określony czas (JAK MOŻLIWE)
  • Jeśli nie jest to możliwe, możesz zobowiązać pracownika do skorzystania z pozostałego urlopu LUB, za jego zgodą, wysłać go na urlop lub urlop rodzicielski ALBO odesłać pracownika do domu po pełne odszkodowanie. Również sam pracownik może wyrazić chęć i napisać wniosek o bezpłatny dobrowolny urlop. Ponadto możliwe jest powierzanie pracownikowi innych obowiązków w zakresie jego kompetencji.
  • Podczas wykonywania prac biurowych należy zapewnić środki ochrony indywidualnej, ograniczyć liczbę osób w miejscu pracy, wprowadzić elastyczne godziny pracy, dezynfekować miejsce pracy, mierzyć temperaturę ciała pracowników i tak dalej.

NIEZAPEWNIENIE BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY – KARA od 1000 do 30 000 zł.

JAKIE ZMIANY SĄ DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW?

  • Brak konieczności odnawiania / uzyskiwania nowych zezwoleń na pracę dla pracowników zagranicznych
  • Nie ma potrzeby rejestrowania nowych podań o pracę od pracodawcy
  • Możliwość podjęcia pracy w Polsce przez cudzoziemców na innych warunkach niż wskazane w kartach pobytu i zezwoleniach na pracę
  • Pracownicy zagraniczni nie powinni odnawiać swoich zezwoleń
  • Pracodawcy mają możliwość zmiany warunków pracy w oparciu o określone rozwiązania antykryzysowe określone w specustawie (np. Skrócenie czasu pracy pracownika o nie więcej niż 20%, obniżenie wynagrodzeń, ale płace nie mogą być niższe niż minimalne itp.)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.